TAPUMU NASIL ALACAĞIM ?

SÜRECİNİZİ TAKİP EDİN

30 Soru 30 Cevap

1. Okmeydanı ne zaman kuruldu ?

Okmeydanı, İstanbul’un fethinde Osmanlı okçularının mevzilendiği meydandır. Bu tarihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından okçuların talim alanı olarak vakfedilmiştir. Fatih, fethi Okmeydanı’ndan yönetmiştir. Beyoğlu’nu kuran sultan olarak bilinen 2. Beyazıt, alanı daha da genişletmiş, sınır taşları ile sınırlarını belirlemiştir. Okmeydanı alanı, 2010 yılına kadar Fatih Sultan Vakfı’nın tapulu arazisidir. Bu tarihten sonra vakfa, vakıf hukuku çerçevesinde, başka bir arazi tahsis edilmiş, yapılan protokollerle alan önce hazinenin, daha sonra belediyenin mülkiyetine geçmiştir.

2. Okmeydanı’nda yerleşim ne zaman başladı ?

Fatih Sultan Mehmet Vakfı, vakıf senedi ok meydanı alanında yapılaşma ya da yerleşimi yasaklamıştır. Osmanlı döneminde, Okçular Dergahı, namazgah, menzil ve nişan taşları dışında bu alanda herhangi bir yapı yapılmamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da bölgede herhangi bir yerleşim yoktur. 1950 yılından itibaren, kontrolsüz bir yerleşim başlamıştır. Zaman içinde müktesep mülkiyet hakları oluşmuştur.

3. Okmeydanı’nın büyüklüğü ne kadardır?

Okmeydanı toplam 200 hektar alan üzerine kuruludur. Bu alanın 160 hektarı Beyoğlu ilçe sınırlarında yer almaktadır.  Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Kulaksız, Piripaşa, Piyalepaşa mahalelerimiz Okmeydanı’ndadır. Okmeydanı Türkiye’deki birçok Anadolu şehrinden büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşik nüfus 86 bindir.

4. Okmeydanı’ndaki tarihi eserler nelerdir, ne durumdadırlar ?

Osmanlı döneminde, vakıf arazisine, okçular tekkesi, namazgah, menzil taşları ve mezarlar dışında herhangi bir yapı yapılmamıştır. Menzil taşları alanda bulunan en önemli tarihi eserlerdir. Bu taşlar Osmanlı okçularının ok atma derecelerini göstermektedir. Dönemin en ünlü şairleri tarafından yazılmış, en yetenekli hattatlar tarafından işlenmiş ve en büyük taş ustaları tarafından yontulmuş sanat eserleridir. Maalesef bu taşların %90’ı günümüze erişememiştir. Günümüze erişen 25 adet taş koruma altına alınmıştır. Okçular Tekkesi restore edilerek 2013 yılında, faaliyetlerine başlamıştır. Okmeydanı’nda bir açık hava müzesi oluşturularak, eserlerin sergilenmesi hazırlanan imar planının kararları arasındadır.

5. Mülkiyet sorunu tam olarak nedir?

1950’den itibaren İstanbul’a olan yoğun göçle birlikte, Okmeydanı’nda önlenemeyen bir yapılaşma yaşanmıştır. Vatandaşlar tarafından kullanılan vakıf arazisi binalarla dolmuştur. Binalar, evler, arsalar zaman içinde el değiştirmiş, içinden çıkılmaz bir haklar sorunu ortaya çıkmıştır. Okmeydanı’nda yaşayanlar arazi sahibi olan vakfın davalarıyla karşı karşıya kalmış, satın alarak yaşamaya başladıkları binalarda sürekli yıkım, sürekli çıkarılma endişesi ile yaşamışlardır. Buradaki mülkiyetlerin, muhtarlık, noter satışları, tapu tahsis belgeleri mevcuttur. Ancak, hazine ile yapılan takas ve ardından arazinin, kullanıcılarına bedeli karşılığında verilmesi amacıyla Milli Emlakla yapılan protokolle, arazinin belediyeye devrine kadar bu evraklar işlevsizdir. Çünkü buradaki mülkün ve tapunun sahibi 2010 yılına kadar Fatih Sultan Mehmet Vakfıdır. Takas ve ardından planlama ile bu sorun ilk kez gerçek bir çözüme kavuşturulmuştur. Böylece başvuru yapanların belirli bir bedel ödeyerek tapu sahibi olmalarının önü açılmıştır.

6. Vakfın mülkiyet hakkı ne oldu?

Vatandaşlarımızın teşvik ve talepleriyle Başbakanımızın öncülüğünde Okmeydanı’ndaki mülkiyet meselesini çözmek için yola çıktık. Öncelikle Fatih Sultan Mehmet Vakfı’nın hakkını teslim ettik. 4706 sayılı kanunun verdiği imkanlarla vakfa aynı değerde başka bir arazi tahsis ettik. Okmeydanı arazisinin tamamını hazine mülkiyetine taşıdık. Ardından, fiili kullanıcılara bedeli karşılığında verilmek üzere araziyi belediye mülkiyetine aldık. Okmeydanı’nın, tarihi kimliğini korurken, hakları güvence altına alan, geleceğin model semtini kurmanın yolunu böylece açtık.

7. Okmeydanı’nın tamamı Sit alanı değil mi?

Okmeydanı’nın tamamı 1961 yılında tarihi sit alanı ilan edildi. Farklı tarihlerde, bu karar tekrarlandı. Mülkiyet sorununun çözümü ve İmar Planı için sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede üniversitelerimizin destekleriyle İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezdinde girişimlere başladık. İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tamamı tarihi sit alanı ilan edilen Okmeydanı’nı bu kapsamdan çıkardı. Kurul 2010 yılında, 3370 sayılı kararıyla, Okmeydanı sınırlarında bulunan 14 bölge ve mezarlıkları “tarihi sit” alanı olarak belirledi. Böylece bu alanlar dışında kalan arazi üzerinde imar planı yapmanın yolu açıldı.

8. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Nedir?

Mülkiyet hakkının, imarlı bir şehrin ilk adımı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıdır. Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde: “Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.” Olarak tanımlanmaktadır.
Nazım İmar Planı üretim sürecinde vatandaşlarımızla birlikte; yerleşime uygun alanları, etüt gerektiren alanları, yerleşim için uygun olmayan alanları, yüksek ve orta yoğunluklu yerleşim alanlarını, konut ve ticaret alanlarını, tarihi sit koruma alanlarını, tescilli kültür varlıklarını, parklar ve dinlenme alanlarını, mezarlıkları, ilköğretim, orta öğretim, mesleki teknik lise alanlarını, kültürel tesis, belediye hizmet alanlarını, dini tesis alanlarını, kapalı ve açık semt spor alanlarını, ulaşım altyapısını belirledik, plan teklifi olarak hazırladık.

9. Sit alanınlarında, Sosyal Donatı ya da Teknik altyapı Alanlarında kalan mülklere ne olacak ?

Vatandaşlarımızla birlikte yoğun bir program ve uzman ekiplerle yaptığımız çalışmalarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı önce İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandı. Planla düzenlenen sosyal donatı, teknik altyapı alanlarında ya da 14 sit alanında kalan mülk sahiplerinin haklarını da, garanti altına aldık. Okmeydanı’nda halen var olan menzil ve nişan taşlarını barındıran sit alanları aynı zamanda Okmeydanı’nın yeşil alanları gezi ve kültür parkları olacak. Okçular Tekkesi ve Namazgah’a ev sahipliği yapan sit alanı, geleneksel ve modern okçuluğun dünyadaki en önemli merkezi olarak yeniden canlanacak. Bu alan, Okmeydanı yaşamını, spor, kültür, turizm, ticaret, gelenek etrafında yeniden şekillendirecek. Aynı zamanda, Okmeydanı ve sakinlerinin ekonomisine yeni kapılar açacak.

10. 1/1000 Öçlekli Uygulama İmar Planı tamamlandı mı?

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının kabulü Okmeydanı’nda büyük bir memnuniyetle karşılandı. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın ardından, uygulamaya dönük İmar Planı aşamasına geldik. Tüm hak sahiplerine davetiyeler gönderdik. Vatandaşlarımızla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlığı kapsamında toplantılara başladık. Hak sahiplerinin mülklerini, kullanım metrekareleriyle yerinde tespit ettik. Yoğun bir mesai ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızla birlikte hazırladığımız 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı da önce Beyoğlu Belediye Meclisi sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ardından İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandı. Çözüme bir adım daha yaklaştık.

11. Uygulama İmar Planı onaylandığına göre yıkım mı olacak?

Okmeydanı’nda yaşayan vatandaşlarımız yıllarca yıkım endişesi ile yaşadı. Doğal olarak yıkım konusunda çok hassaslar. Ne Beyoğlu Belediyesi’nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde yıkım yok. Hiç olmadı. Yıkım için plan yapmaya ihtiyaç yoktur. Bilakis, belediye imar planı yaparak, mülk sahiplerinin arsalarında tasarrufunu yasal hale getirmiştir.
Gösterilen başarıyı hazmedemeyenler, vatandaşlarımızı yine yıkımla korkutmaya, süreci kesintiye uğratmaya çalıştılar. Oysa gerçek öyle değil. Okmeydanı’nda herhangi bir yıkım olmayacak. Vatandaşlarımız parsel, ada ya da Okmeydanı’nın bütününde, yeni binalarını yapmak üzere anlaşıncaya kadar binalarında oturacaklar. Tapuların dağıtımıyla, mülk sahibinin mülkünde tasarruf hakkı, kimsenin müdahale edemeyeceği şekilde kesinleşmiş olacak. Bu gelişme mülklere büyük değer katan bir gelişmedir. Vatandaşlar, imar planına göre, aralarında uzlaşarak ve diledikleri zaman yeni binalarını inşaa edebileceklerdir. Eğer vatandaşlar böyle bir karar alırlarsa, yeni binalarını yapabilmek için eski binalarını yıkacaklardır. Özet olarak plan yıkımın değil, yapmanın yolunu açmıştır. Bu aynı zamanda, bu ölçekte, vatandaş eliyle, yerinde yapılan Türkiye’nin en büyük şehir yenileme hamlesi olacak.

12. Tapular ne zaman verilecek?

Bugün itibarıyla, mülk sahiplerinin hakları tescil edilmiş durumdadır. İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun plan onayından sonra, başvurular ve işlemlerin tamamlanması gerekmekte. Hak Sahipliğine göre oluşturduğumuz ada dağıtım cetvellerini vatandaşlarımızın bilgisine sunduktan sonra tapu dağıtımına başlanacak. Vatandaşlar, paylarına düşen arsanın tapusunu, işlemleri biter bitmez alacaklardır. Okmeydanı’nda 26 bin bağımsız birim bulunuyor. Tapulu olanlar hariç olmak üzere Beyoğlu ilçe sınırları içinde 20865 tapu hak sahiplerine dağıtılacak. Titizlikle çalışılması gereken bir süreç söz konusu. Beyoğlu Belediyesi, tapu dağıtımında bir aksilik yaşanmaması için bilgi işlem altyapısını kurdu, Büyükşehir Belediyesi ile entegrasyonunu tamamladı. Başvurular büyük bir ilgiyle devam ediyor.

13. Sorusu olan mülk sahiplerine kim cevap verecek?

Okmeydanı’nın İmar Planı kapsamındaki yol haritası konusunda, uzmanlarımız hak sahiplerini Tepebaşı’nda Emlak İstimlak Müdürlüğü bünyemizde kurulan Okmeydanı Tapu Danışma Merkezinde bilgilendiriyorlar, bilgilendirecekler. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan ve konuyla ilgili yetkililer vatandaşlarımızla Okçular Tekkesinde  buluşmaya devam edecek. www.vatandasinokmeydani.com web sitesi üzerinden de başvurular yapılabilecek, gelişmeler takip edilebilecek.

14. Tapuyu almak için ne yapmak gerekiyor?

Mülkiyet hakkını ispat eden belgelerle, Tepebaşı’nda bulunan ve Emlak İstimlak Müdürlüğü bünyemizde kurulan “Okmeydanı Tapu Danışma Merkezine”başvuru
yapılması gerekiyor. Bu belgeler:

  • Tapu Tahsis Belgesi veya İmar Affı Başvuru Formu ile 2000 tl’lik Ziraat
  • Bankası dekontunun onaylı suretleri,
  • Binanın 2 ayrı cepheden çekilmiş 2 adet fotoğrafı,
  • Başvurulacak bağımsızlara ait mükellef bilgileri beyan dökümü,
  • Başvurulacak bağımsızlara ait 2000 yılı ve öncesine ait en az iki kurum faturası (İSKİ, BEDAŞ gibi.), fatura bulunamıyorsa iki kurumdan alınmış ilk sözleşmelerin onaylı suretleri,
  • Tapu tahsis veya imar affında ismi geçen kişiden son kullanıcıya kadar olan satışların fotokopisi, son satışın aslı veya noter onaylı sureti,
  • Veraset varsa, ölen kişi adına kayıtlı Nüfus Kayıt Örneği, ölen kişinin
  • Veraset İlamı, varislerden gelemeyecek olan varsa, satın alma yetkisi olan bir vekaletname.
15. Tapu bedeli olarak ne kadar para ödenecek?

2010 yılına kadar vakıf arazisi olan Okmeydanı, bu tarihte yapılan takastan sonra hazine mülkü olarak kaydedildi. Milli Emlak İdaresi, hak sahiplerine dağıtmak üzere bu araziyi belediyeye devretti. Hak sahiplerinin tapu alabilmeleri için, belirlenen bedeli yatırmaları gerekiyor. Bedel 4706 sayılı kanunda yer alan, emlak beyan değerinin en az 2 katı olarak tespit edildi. Vatandaşımızın kanunla belirlenmiş olan bu bedeli daha rahat ödeyebilmesi için Beyoğlu Belediyesi olarak Okmeydanı Bölgesinde Emlak Beyan Değerlerini olabildiğince düşük tuttuk. Bedeller tayin edilirken, vatandaşın ödeme gücü azami derecede dikkate alındı. Bedellerin ödenebilir olabilmesi için ayarlamalar yapıldı. Belirlenen bedeller %10’u peşin 5 yıla kadar vadeli olarak ödenebilmektedir. Tapu, satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından, gerekli prosedürler yerine getirilerek teslim edilmektedir.Okmeydanı’ndaki emlak beyan değerleri taşınmazların bulunduğu sokağa göre değişmektedir.

16. Tapu için başvuru yapmayan mülk sahipleri ne olacak?

Okmeydanı mülkiyet meselesinde, vatandaşlarımızın katkılarıyla büyük mesafe alınmış bulunmaktadır. Hak sahipleri kahir ekseriyetle müracaatlarını yapmışlardır. Müracaat yapmayan hak sahipleri, tapu haklarını kaybedeceklerdir. Haklarını kaybetmemeleri için bütün mülk sahiplerinin zamanında müracaatları önem taşımaktadır.

17. Tapuların dağıtımından sonra Okmeydanı’nı ne bekliyor?

Vatandaşlar hak sahibi olduktan sonra, kendi insiyatifleriyle imar planına uygun olarak bu haklarını kullanacaklardır. Yapılan yepyeni bir şehir planıdır. Önümüzdeki 5 yıl içinde Okmeydanı’nda yepyeni bir Okmeydanı kurulması eklenmektedir. Bu Okmeydanı’nda, mülkiyet endişesi olmayacak. Bütün çocuklara yetecek okul olacak. Depreme karşı güvenli, umutlu evler olacak. Okmeydanına yetecek kadar sağlık kuruluşu olacak. Semtin gençlerine daha fazla iş imkanı olacak. Bütün sosyal etkinlikler için mekanlar olacak. Kapalı ve açık spor alanları olacak. Okmeydanı tarihine yakışır mabedler olacak. Açıkhava müzesi olacak. Meydanlar olacak. Ticaret olacak, alış veriş olacak.

18. Mülklerini satmak isteyenler ne yapsın?

Okmeydanı’ndaki mülkiyet probleminin bitmesi, her metrekarenin kıymetini kat kat artırdı. İnşaat sektörü başta olmak üzere dünya çapındaki girişimciler, projelerini yepyeni bir şehir kurma imkanı olan Okmeydanı’na yönlendireceklerdir. Gelecek tekliflere vatandaşlarımızın ortak cevap geliştirmesi, Okmeydanı’nın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Süreç tamamlanıncaya kadar mülk sahiplerinin mülklerini satmamaları, teklif edilen projelerde ortak hareket etmeleri menfaatlerine olacaktır.

19. Beyoğlu Belediyesi, takip eden süreçte ne yapacak?

Beyoğlu Belediyesi, 50 yıllık bir mülkiyet problemini vatandaşlarla birlikte çözüme kavuşturmuş bulunmaktadır. Okmeydanı’nın bundan sonraki yol haritası imar planıdır. Belediye, plana uyum noktasında kontrol edici, denetleyicidir.
Beyoğlu Belediyesi asli görevini de harfiyyen yapmaya devam edecektir. Bu görev, Beyoğlu’nun ve İstanbul’un geleceğini ilgilendiren bu sürecin devamında da, vatandaşlarının yanında olmaya devam etmektir.

İmar Planı’na uygun yeni Okmeydanı kurulurken, titizlikle takip edeceğimiz hususlar şunlardır:

1. Vatandaşların uzlaştığı proje, Okmeydanı’nın tamamını kuşatıyorsa, kiracılar dahil hiç kimsenin mağduriyet yaşamamasına azami dikkat edilecek, kiracıları da kapsayan projelere öncelik verilecek,
2. Hak sahipleri bir girişimciyle anlaşırsa, kimse yeni binası için para ödemeyecek,
3. Uzlaşılarak uygulanacak projelerde, sağlık tesisleri, sosyal tesisler, kültür tesisleri ve ibadet mekanlarının plana uygun olarak, kamu ve vatandaş kaynağı kullanmadan yapılmasına azami önem verilecek,
4. Okmeydanı’na taleple gelen girişimciler, hak sahiplerinin çoğunluğu ile anlaştıktan sonra uygulamaya alınacak.

20. Bizim evimizi bize satıyorlar diyenler var, neden İmar Planı yapılmadan tapular verilmiyor?

Okmeydanı’ndaki arazinin tamamı Fatih Sultan Mehmet Vakfına aitti. Hazine ve Vakıf arasındaki takas ile mülkiyet hazineye geçti. Hazine, bu araziyi İmar Planı yapmak ve bedeli karşılığında kullanıcılarına vermek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’ne devretti. Buranın gerçek ve yasal bir yerleşim alanı olması planlanması ile mümkün. Bu nedenle planlama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’ne devredilen arsalar, uygun şartlarda, yasanın belirlediği bedel üzerinden hak sahiplerine devredilecek. Yaşanan mülkiyet sorunu böylece son bulacak. Verilen tapular binaların değil, imar hakkı olan arsa paylarının tapularıdır. Kimseden, binası karşılığında herhangi bir bedel talep edilmiyor, edilmeyecek.

21. Plan hazırlarken vatandaşla yeterince paylaşım yapıldı mı?

Okmeydanı’nda attığımız her adımıvatandaşla birlikte attık. Meydana gelen her gelişmeyi doğrudan kendileriyle paylaştık. Aşama aşama bütün gelişmeleri özel bültenlerle kendilerine ulaştırdık. Her bir mülk sahibini, Fetihtepe Semt Konağı’nda yaptığımız toplantılara davet ettik. Geniş katılımlı 60 toplantı yaptık. Binlerce hak sahibi ile her detayı yüz yüze paylaştık. Sorularını cevapladık. Önerilerini dinledik. Belediye yayın organlarında, internet sitemizde, süreli yayınlarımızda bütün gelişmelere yer verdik. Konuyla ilgili bir çok kara propaganda yapıldığı halde, bugüne kadar bütün çalışmaları etkin bir iş birliği ve %95’e varan mutabakatla gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı çalışma yöntemiyle yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımıza, tarihe, geleceğimize karşı sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket ettik. Hakkımızdaki hükmü, her zaman vatandaşımızın vereceği bilinciyle, %100 şeffaf hareket ettik, %100 şeffaf hareket etmeye devam edeceğiz.

22. Vatandaşların tamamı plan konusunda ikna oldu mu? İtiraz edenler yok mu?

Eskiden İmar Planları yapıldıktan sonra vatandaşın haberi olurdu. Planlar yapılırken değil, yapıldıktan sonra itirazlar başlardı. Genelde herhangi bir sonuç alınamazdı. Plandan daha önce haberdar olanlar, prim yapacak yerleri satın alır, rant elde ederlerdi. Bu ahlaki olmayan bir durumdu. Artık böyle bir şey sözkonusu değil. Okmeydanı bu anlamda çok önemli büyük bir örnektir. Planın her aşaması vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşlarla birlikte yapıldı. Bütün hak sahiplerinin, herşeyden haberdar olması için azami gayret sarfedildi. Bu nedenledir ki, hak sahiplerinin %60 gibi büyük çoğunluğu, henüz çalışmalar devam ederken, evraklarını tamamlayarak başvurularını yaptı. %95 gibi büyük bir mutabakat var. Henüz başvurmayanlar, evraklarını tamamlıyorlar. Kafalarına takılanları soruyorlar. Bütün süreç boyunca sadece 700 kişiden itiraz geldi. Çok çeşitli nedenlerle yapılan bu itirazları da değerlendiriyor, gereğini yapmaya çalışıyoruz. Büyük çoğunluğun mutabık olduğu bu süreçte, müracaat etmezlerse, tapu haklarını kaybedeceklerini kendilerine anlatıyoruz.

23. Konuyla ilgili diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları konudan ne kadar haberdar?

Doğrudan vatandaşlarımızla yaptığımız toplantıları, bu toplantılarda aldığımız prensip kararlarını ilgili diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile de eş zamanlı toplantılarda paylaştık. Hem plan aşamasında hem de takip eden aşamalarda, en geniş mutabakat için azami gayret sarf ettik.
Bu çerçevede: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Okmeydanı Çevre Koruma Derneği, Kaptanpaşa Muhtarlığı, Keçecipiri Mahallesi Muhtarlığı, Piri paşa Mahallesi Muhtarlığı, Akseki Günyaka Köyü Güzelleştirme Derneği, Giresun Alucra Karaağaç Köyü Derneği, Giresun Alucra Aktepe Köyü Derneği, Tepeküknarlı Köyü Derneği, Giresun Alucra Doludere Köyü Derneği, Giresun Alucra Karabörk H Kalk. Derneği, Giresun Alucra Koman Köyü Derneği, Giresun Alucra Köklüce Köyü Derneği, Giresun Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Giresun Alucra Vakfı, Giresun Alucra Yeşilyurt Köyü Derneği, Giresun Kuşçulu Derneği, Giresun Piraziz Armutçukuru ve Çağlayandere Köyü Kalk. Day. ve Yrd. Derneği, Ömer Köyü Derneği, Giresun ŞebinkarahisarGürpınar Köyü Derneği, Giresun Şebinkarahisar Sos.Yrd. Derneği, Sivas Divriği Çamlık Köyü Kalkınma ve Dayanışma Kültür Derneği, Sivas Çatalkaya Kalkındırma Güzelleştirme Derneği, Sivas Hafik Beydili Derneği, Sivas Hafik Caltılı Köyü Der., Sivas Hafik Yardımlaşma Derneği, Sivas Hafik İlçesi Dernekler Federasyonu, Sivas Hafik Karlı Köyü Derneği Köyü Derneği, Sivas Hafik Tavşanlı Köyü Derneği, Sivas Hafik Üzeyir Köyü Derneği, Sivas Merkez Başıbüyük Derneği, Sivas Zara Ütükyurdu Köyü Yardımlaşma Derneği, Tokat Turhal Ulutepeli İş Adamları Derneği, Piyalepaşa Mahallesi Muhtarlığı, Fetihtepe Mahallesi Muhtarlığı, Akseki Yarpuz Köyü Derneği, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Çevre Koruma ve Derneği, Giresun Alucra Arda Köyü Derneği, Giresun Alucra Çamlıyayla Köy Derneği, Giresun Dereli Cöyü Derneği, Giresun Alucra Gürbulak Köyü Derneği, Giresun Alucra Kemalli Mahallesi Sosyal Yrd. Derneği, Alucra Suyurduköyü Derneği, Giresun Alucra Topcam Köyü Derneği, Giresun Alucra Demirözü Köyü Derneği, Giresun ili Görele İlçesi Derekuşçulu Köyü Kidir Mahallesi Kült, ve Kalk. Derneği, d. Derneği, Giresun Piraziz Şerefli Köyü Derneği, Giresun Şebinkarahisar Çiftlik Mahallesi Hacıpahi Köyü Derneği, Gümüşhane ili Şiran İlçesi Konaklı Köyü Derneği, Rize Melek Köyü Derneği, Sivas Esenli Köy Derneği, Sivas Hafik Bayıraltı Köyü Kalkındırma ve Çakmak Köy Derneği, Sivas Hafik Düğer Köy Derneği, Sivas Hafik Emre Köyü Kalkındırma Derneği, Sivas Hafik Kızılören Köyü Derneği, Sivas Hafik Olukbaşı Köyü Derneği, Sivas Hafik Pirhüseyin Çerkez Başıbüyük Köyü Derneği, Sivas Merkez Sivritepe Köyü Derneği, Sivas Zara Akyazı Köyü ve İş Hayatını Geliştirme Derneği, Van İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile istişare toplantıları yapıldı.

24. Planda tekstil atölyeleri ve imalathaneler neden yok, isdihdam nasıl sağlanacak?

Okmeydanı İstanbul içindeki konumu itibari ile bir yaşam alanı olarak planlandı. Yoğun konut alanlarının bulunduğu Okmeydanı gibi alanlarda yer alması mümkün olmayan imalathane ve atölyelere yer verilmedi. Uygulama sırasında imalathane ve atölyeler kendi uzmanlık alanları ile ilgili alanlara taşınacak. Buralardaki mülkler ticari alanlar olarak planlandı. Okçular Tekkesi, Açıkhava müzesi ve Namazgah bir cazibe merkezi olarak canlandırıldı, canlandırılıyor. Fatih’in Fethi seyrettiği alanda seyir terası bulunacak. Türkiye’nin sayılı fuar alanlarından biri Okmeydanı’na kurulacak. Okmeydanı hem şehir hem tarih turizmi için önemli merkezlerden biri olacak. Fuar alanı, turistik tesisler, ticarethaneler binlerce kişi için iş alanı oluşturacak. Fuar ve turizm hareketiyle, esnaflarımızın iş hacimleri yükselecek.

25. Okmeydanı’ndaki binalar için deprem riski var mı?

Türkiye bir deprem ülkesi. İstanbul da deprem kuşağında bulunan büyük bir şehir. Okmeydanı, deprem riskinin en yüksek olduğu semtlerimiz arasında yer alıyor. Burada bulunan binalar, mülkiyet probleminin de etkisiyle denetimsiz olarak yapılmış. Bir çok binanın yaşı 50’nin üzerinde. Marmara Depremi’nden sonra çıkan deprem yönetmeliğine uygun sağlıklı bina yok denecek kadar az. Bunun ötesinde, yangın, sel ve benzeri afetler için de Okmeydanı’nın altyapısı yetersiz. İtfaiye araçlarının giremeyeceği sokaklar var. Bir deprem sırasında, mevcut yol ağından vatandaşı tahliye etmek, enkazlara müdahale edebilmek bile imkansız. Sonuç olarak, Okmeydanı’ndaki binalarda ve semtin tamamında deprem riski çok yüksek düzeyde. İmar planı depreme karşı güvenli evler, hatta bir şehir kurmalarının yolunu açıyor.

26. Okmeydanı’nda ne kadar sit alanı var, bu alanlardaki ve kamu kullanım alanlarındaki hak sahipleri ne olacak?

2010 öncesi’nde Okmeydanı’nın tamamı sit alanıydı. Bu tarihten sonra, 14 bölge dışındaki alanlar sit alanı olmaktan çıkarıldı. Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı’nın önü açıldı. Bugün itibarıyla Okmeydanı’nda ilan edilen sit alanları ve Uygulama İmar Planı’nın tespit ettiği kamu kullanım alanlarında toplam 1340 bina bulunmaktadır. Bu binalardaki bağımsız birim sayısı yani ev ve işyerlerinin toplam sayısı 6805 adettir. Bu binalarda 27 bin 220 kişi yaşamaktadır. Planlamada, bu alanlarda kalan mülk sahiplerinin, sahip oldukları toplam metrekare Okmeydanı’nda sit alanı ya da kamu kullanım alanı olmayan alanlarda kendilerine tahsis edildi. Bu vatandaşlarımız da, hak kaybı yaşamayacaklar, sahip oldukları aynı metrekaredeki tapularını eşdeğer yerlerden alacaklar.

27. Okmeydanı Uygulama İmar Planı’nda ne kadar ev, ne kadar ticarethane, ne kadar kamu kullanım alanı var?

Plana göre Okmeydanı’nda, hali hazır hak sahiplerinin, sahip oldukları metrekare kadar konut ve ticarethane olacak. Konut ve ticarethanelerin, hak sahiplerine mali külfet getirmemesi için imar artışı var. Bu artış aralarında uzlaşan hak sahiplerinin tasarrufunda olacak. Plan üzerinde görülebileceği gibi Okmeydanı’nın %44’ü konut ve ticaret alanı, %56’sı ise; yeşil alan, mezarlık, sit alanı, dini tesis, belediye hizmet birimi, ilköğretim okulu, sosyal tesis, kültürel tesis, spor tesisi, meslek okulu, idari tesis, ortaöğretim tesisi alanı olarak planlandı.

28. Mülk sahipleri binalarını tek tek mi yapacak?

Okmeydanı’nda karmaşık bir mülkiyet sorunu çözüldü. Herkes sahip olduğu metrekare miktarınca tapusunu alacak. Planlama ada ve parsel bazında yapıldı. Ada ve parsel bazında planlamada, arsa üzerinde evi ya da ticarethanesi olan herkes söz sahibi. Yeni binaların yapımı, en az bir ada ölçeğinde, ancak hak sahiplerinin uzlaşmasıyla ve birlikte yapılacak. Çoğunluğun üzerinde uzlaştığı projelerde, ya da Okmeydanı’nın tamamında tek bir projede bütün binalar birlikte yapılacak.